Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 

11. Harckocsi Hadosztály Bajtársi Egyesület tagfelvételt hirdet. Kérem, olvassa el a felhívást, várjuk az Ön jelentkezését is!

 

 

11hkhobe.jpg

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 

hk_nap_01.jpg

 
Július 25. Harckocsizók Napja - Szent Kristóf napja
 
A fegyvernemi nap az egyes fegyvernemekhez, szakcsapatokhoz, illetve szolgálati ágakhoz tartozó katonai szervezetek és intézetek egyik kiemelten fontos rendezvénye, mely esemény kiváló lehetőséget biztosít az adott szervezet személyi állományának széles társadalmi nyilvánosság előtti bemutatkozására, a fegyvernemek hagyományainak ápolására és bemutatására, valamint a védőszentek kultuszának megőrzésére.
 
Mint volt páncélos tiszt az egészséges fegyvernemi szellem kialakítása, erősítése nagyon fontos feladat haderőink vonatkozásában. A hosszú történelmi múlttal rendelkező csapatoknál ez lényegében a korábbi hagyomány, kultusz felélesztését jelenteti. Fontosnak tartom a fegyvernemi kultusz, az együvé tartozás érzésének felkeltését, állandó erősítését, ezt szolgálja a harckocsizók napja (július 25.) és védőszentje, Szent Kristófról való megemlékezés is.
 
A harckocsi konstrukcióját az első világháború harcászati elvárásai hívták életre, tervezését 1915-ben kezdte meg. Az első valódi tank a „Mother” harckocsi volt. A franciaországi fejlesztésekkel párhuzamosan 1916-ban megkezdődött a harckocsik tömeges gyártása és alkalmazása. A huszadik század hadtörténetének egyik legmeghatározóbb eleme volt a tüzérség harcjárművekre adaptálása. A harckocsik napjainkig meghatározó elemei korunk hadseregeinek. Gyakran felbukkan az a tézis, hogy a harckocsikat azok árának töredékéért beszerezhető páncéltörő eszközökkel megsemmisíthetik, ezért feleslegesek. Erre rendre rácáfol a valóság, ugyanis komplexitása miatt az egyre fejlődő harctéri kihívásoknak is képes megfelelni.
 
A fejlesztés, gyártás és fenntartás költségeinek dacára harcászati támadó és védő szerepkörben egyaránt hatékony. Mivel ez a szárazföldi fegyvernemek legerősebben páncélozott harceszköze, képes az alá beosztott alegységeket megvédeni és védelemből támadásba átmenni. Egy területet huzamosabb ideig megtartani szinte csak harckocsikkal lehet. Jelenlétével képes lehet demoralizálni az ellenfél gyalogságát. Napjainkban a harckocsik feladata tovább bővül, meg kell felelniük az irreguláris és az aszimmetrikus hadviselés követelményeinek is.
 
Mára már alig maradtak harckocsizók, és viszonylag rövid múltra tekint vissza történelmük, de az első világháborútól napjainkig se szeri, se száma az általuk végrehajtott kimagasló tevékenységeknek. A két világháború között kezdődött meg hazánkban Szent Kristóf kultuszának kialakítása, igaz a háború után ezt a köztudatból igyekeztek gyökeresen kiirtani, természetesen a többi, ilyen jellegű kultusszal együtt. Éppen ezért méltatlan lenne e dicső fegyvernemmel szemben, hogy megfeledkeznénk róluk.
 
Köszöntsük együtt az ország valamennyi egykori és jelen kori harckocsizóját rendfokozatra való tekintet nélkül!

 

 

 

Tisztelt tagtársunk! Kedves leendő egyesületi tagunk!

M E G H Í V Ó


Tisztelettel meghívlak a 11. Harckocsi Hadosztály Bajtársi Egyesület éves közgyűlésére.

 

Várjuk mindazok jelentkezését is egyesületi tagnak, akik tevőlegesen hozzá akarnak járulni egyesületünk érdekvédelmi tevékenységének kiteljesítéséhez, akik jogai érzésük szerint csorbultak, akik készek személyesen is tenni a szerzett jogainkért, akik a bajtársiasságot helyezik a gondolkodásuk és cselekedeteik középpontjába.

 

Ideje: 2012. 02. 25.-én 10. 00-kor

Helye: 2890 Tata, Ady Endre u. 12-14. (a volt Tiszti Klub)

Napirendi pontok:

1. Elnöki beszámoló a 2011. évről.
2. 2012. év előttünk álló feladatai, munkaterv ismertetése.
3. Egyebek.

Alapszabályunknak megfelelően, amennyiben a résztvevők létszáma nem éri az egyesületi létszám 50%-át, akkor új időpontban a közgyűlés megtartható, amely a megjelentek létszámától függetlenül levezethető, határozatképes.

Amennyiben a meghirdetett időpontban, a létszámviszonyok miatt határozat képtelennek mutatkozik, úgy 2012. február 25.-én 10,30-ra újólag összehívom a közgyűlést.

Az elfoglaltságot kb 1-2 óra időtartamra tervezzük.

A részvételi szándékot 2012. február 20.-ig a 06204282457 telefonszámra kérem jelezni. Részvételére feltétlenül számítok!


Sass László

Egyesületi elnök
 
 

Képgaléria

 

 

Tata Katonái a facebookon!

 

Tisztelt Látogató!

Oldalunkon elsősorban a Katonák Jogai Megvédését fontosnak tartók számára szeretnénk hasznos információkat adni az Öket érintő legfontosabb társadalmi, honvédségi változásokról.

Szeretettel fogadunk mindenkit, akiket az aktív, a tartalékos és a nyugdíjas katonák ügyes-bajos dolgai érdekelnek, véleményük van a minket foglalkoztató kérdésekben.

Napjainkban az érdekvédelmi szervezetek felértéklődtek, mert tanúi lehetünk egyfajta, korábbi életút átértékelésnek, új pályamodel alakításnak, folyamatos változásoknak lehetünk tanúi.

Sok olyan katonatársunk van, akik kényszerből kellet, hogy nyúgdíjba vonuljanak, annak ellenére, hogy életüket tették fel a katonai pályára. Többen külföldön, missziókban szolgáltak, nem egyszer életüket kockáztatva Hazánkért. De valamennyiünk a mai és egykoron volt katonák szolgálata sok lemondással jár(t) együtt, szabadságjogaink korlátozva vannak, voltak, politikai hitvallásunkban semlegességet kellett kifejeznünk és még sorolhatnánk mi mindenről mondtunk le Önökért tisztelt Honfitársaink!

Legfontosabb az összetartozás, a bajtársiasság, a közös múlt, a katonai hagyományápolás, az érdekvédelem kifejeződése.

Csak remélni tudjuk, hogy akikért szolgálunk, szolgáltunk, azok biztosítják számunkra a munkavégzési feltételeket, a nyugodt, tisztességes öregkort, mert akkor nem voltak fölöslegesek lemondásaink, áldozataink a közért, a Hazánkért!

 

Sass László szk. alezredes

 

 

 

 

Emléknapi beszámoló.

2011.11.26

 Borongós, ködös őszi napon 2011. november 18.-án Tatán, a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár adott otthont, az 50 évvel ezelőtt megalakult 11. harckocsi hadosztály tiszteletére rendezett emléknapnak.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Nyitóoldal | Hozzászólások: 0

HOSZ Tatai Nyugállományú Csoportja Felhívása

2011.11.16

 2011.12.03.-án 10.00-tól a tatabányai Gyémántfürdő termál részében fürdőruhás csoportgyűlést és elő szilveszteri bulit tartunk.